اهداف ما

هزارسازه بیستون
_

چشم انداز و اهداف ما !!

تخصص،تجربه،ایده نو شعار هزار سازه بیستون

 

چشم اندازها

 • رسیدن به جایگاه یکی از شرکت های برتر دانش محور در سطح کشور
 • توسعه شرکت
 • اضافه کردن واحد عمران در زمینه (بزرگراه وآزاد راه – ساختمان – سد وشبکه )

ماموریت :

1-کسب رضایت مشتریان و بکارگیری تمام توان و استعداد به منظور بهترین شکل اجرای پروژه

2- حرکت در راستای منافع ملی وهمسو با جهت گیری برنامه توسعه کشور

3– ارتقا قابلیت های عمومی و تخصصی کارکنان

4– ارتباط مستمر با مشتریان و ایجاد رضایتمندی

5- شفافیت در اجرای پروژه

 • تعمیر ونگهداری
 • بازدید وطراحی
 • برآورد
 • خدمات مهندسی
 • نصب و راه اندازی
 • ارتباط مستمر
 • خدمات پس از انجام کار
 • ارائه بیمه رایگان
 • خدمات مجوز
چرا ما ؟
_

چرا انتخاب ما ؟

با ما رویاهایتان را تحقق بخشید….

99%

برق و قدرت

97%

برق صنعتی

95%

برق ساختمان

93%

سیستم های امنیتی