کرونا

کرونا کرونا هاله ای نورانی است که در اطراف هادی های فشار قوی تشکیل می شود و می تواند به ... ادامه مطلب